Local-y-mpact

Apie

Pastarieji keli metai, susiduriant su įvairiausiomis krizinėmis situacijomis, parodo, kokį svarbų vaidmenį atlieka nevyriausybinės organizacijos, jaunimo organizacijos, socialiniai verslai, vietos bendruomenės ir jų tarpusavio bendradarbiavimas. 

Sudarydamos pilietinės visuomenės pagrindą, jos ieško tvarių visuomenės problemų sprendimų. Efektyviam sprendimų priėmimui ir įgyvendinimui reikalingas ir vietos valdžios įsitraukimas. Pastebėta, kad pačioms savivaldybėms dažnai pritrūksta motyvacijos ir būdų, kaip sėkmingai bendradarbiauti ir teikti paramą pilietinėms organizacijoms savo regionuose. 

Siekdama sustiprinti bendruomeninių organizacijų, socialinių verslų ir vietos valdžios glaudesnį, efektyvesnį bei ilgalaikį bendradarbiavimą ir skatinti socialinį verslumą kaip veiksmingą priemonę mažinant ekonominę nelygybę, didinant socialinę įtrauktį ir integraciją, kuriant tvarią visuomenę ir skatinant aktyvų visuomenės dalyvavimą organizacijose, vietos bendruomenėse, Geri norai” kartu su partneriais iš Latvijos, Švedijos, Kipro ir Portugalijos vykdo bendradarbiavimo projektą LOCAL-Y-MPACT”

Projekto tikslai

Sustiprinti projektų partnerių pasirinktos pilotinės savivaldybės bendradarbiavimo įgūdžius su vietos bendruomenėmis, organizacijomis, socialiniais verslais;

Sudaryti veikiančių aktyvių organizacijų, socialinių verslų duombazę savivaldybėje, taip pat pagal atliktą bendradarbiavimo poreikių analizę sukurti priemonių rinkinį, politikos rekomendacijas tarpusavio bendradarbiavimui gerinti;

Skatinti vietos valdžios institucijas plėtoti ilgalaikį, tvarų bendradarbiavimą ir naujų socialinių verslų plėtrą.

projekto etapai

1.

Bendradarbiaujama su pilotinėmis savivaldybėmis, nustatomos vietos bendruomeninės organizacijos (sudaroma duomenų bazė), aiškinamasi, kokios vyrauja  bendradarbiavimo formos su vietos valdžia, patiriami iššūkiai ir ateities poreikiai;

2.

Analizuojama surinkta informacija ir, pagal poreikių analizės išvadas, rengiamas priemonių rinkinys, kurio tikslas stiprinti savivaldybės ir organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

3.

Iš per visą projekto laikotarpį įgytų žinių ir patirčių, ruošiamos rekomendacijos sėkmingam bendradarbiavimui;

4.

Kiekvienas projekto partneris pasirinktai pilotinei savivaldybei rengia konkretų veiksmų planą, kuriuo gali pasinaudoti bet kuri suinteresuota organizacija ar kitos šalies savivaldybės.

Naujienos

Sėkmingo bendradarbiavimo veiksmų žemėlapis

Sėkmingas savivaldybės ir bendruomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas gali pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę ir gerovę bei suteikti naujų galimybių. Tai ypatingai svarbu sprendžiant sudėtingas vietos socialines problemas, kurioms būtinas sisteminis požiūris. Kai trūksta bendradarbiavimo tarp vietos savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų, įsišaknijusios socialinės problemos gali dar labiau pagilėti.

Read More »

politikos rekomendacijos: stiprinant savivaldybių ir bendruomeninių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų bendradarbiavimą

Sėkmingas savivaldybės ir bendruomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas gali pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę ir gerovę bei suteikti naujų galimybių. Tai ypatingai svarbu sprendžiant sudėtingas vietos socialines problemas, kurioms būtinas sisteminis požiūris. Kai trūksta bendradarbiavimo tarp vietos savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų, įsišaknijusios socialinės problemos gali dar labiau pagilėti.

Read More »

Savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų sėkmingo bendradarbiavimo kūrimo žingsniai

Sėkmingas savivaldybės ir bendruomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas gali pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę ir gerovę bei suteikti naujų galimybių. Tai ypatingai svarbu sprendžiant sudėtingas vietos socialines problemas, kurioms būtinas sisteminis požiūris. Kai trūksta bendradarbiavimo tarp vietos savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų, įsišaknijusios socialinės problemos gali dar labiau pagilėti.

Read More »

Savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimas

Savivaldybes bei vietos bendruomenines organizacijas ir socialinius verslus ilgalaikėje perspektyvoje jungia vienas tikslas – visi jie siekia gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę, pasitenkinimą bei kurti naujas galimybes įvairiose veiklos srityse. Dėl to bendradarbiauti tarpusavyje, siekti bendro tikslo yra būtina.

Read More »

projekto partneriai

projektą finansuoja

logosbeneficaireserasmusright_en