"MOKYMAI KURTI SOCIALINĮ POVEIKĮ TINKLALAIDŽIŲ PAGALBA"

Projekto tikslas – įkvėpti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus specialistus bei jaunus suaugusiuosius socialinio poveikio ir poveikio aplinkai temomis, parodyti galimybę pasitelkti tinklalaides kaip poveikio kūrimo priemonę bei pateikti naudingą informacinę medžiagą. Projektu siekiama sustiprinti gebėjimą veiksmingai dalyvauti sprendžiant visuomenės problemas. 

Projektas apima socialinį poveikį turinčių tinklalaidžių kūrimą; dviejų mokymo stovyklų organizavimą Estijoje ir Latvijoje; trumpos vaizdinės informacinės medžiagos parengimą (anglų, turkų, lietuvių ir latvių kalbomis); gairių, kuriose išsamiai aprašomi socialinį poveikį turinčių tinklalaidžių kūrimo žingsniai pradedantiesiems, parengimą; ir renginius, skirtus skleisti projekto rezultatus bei megzti ryšius. 

Projektas „Mokymai kurti socialinį poveikį tinklalaidžių pagalba“ finasuojamas EU Erasmus + programos lėšomis. Projekto partneriai: iniciatyvai vadovauja Stories for Impact (Estija),  Koç universiteto socialinio poveikio forumas (Turkija), Geri Norai LT (Lietuva) ir Latvijos socialinio verslo asociacija (Latvija). 

PROJEKTO PARTNERIAI:

PROJEKTO METU SUKURTOS TINKLALAIDės:

Audio tinklalaidės

Video diskusijos

Tinklalaidėje GERAI/NEGERAI stengiamės išsiaiškinti, kaip efektyviai spręsti socialines problemas, nagrinėjame gerų darbų darymo praktikas, naujausias socialines ekonomikos tendencijas ir inovacijas bei kalbame, kaip vykdomas socialinis poveikis padeda organizacijoms augti ir siekti išsikeltų tikslų. Atsakymų ieškome kalbėdamiesi su įvairių sričių ekspertais, investuotojais ir socialiniais inovatoriais.

Daugiau >>

Tinklalaidėje LAIŠKAI IŠ RYKANTŲ PAŠTO kalbinami Rykantų ir apylinkių gyventojai, kaimynai, VšĮ Rykantų Pašto komanda. Skleidžiasi temos apie bendruomenę, įtrauktį, Rykantus, pašto ateitį ir bendrą kūrybą.

2022 metais, Socialinio Verslo Dienos metu vykusios diskusijos: “Kaip galime paremti socialinius verslus, didinan2ius atsparumą” ir “Kodėl atsparumas yra svarbus ir kaip jo siekti įgyvendinant pokyčius”.

GAIRĖS TINKLALAIDŽIŲ KŪRIMUI

LIETUVIŠKAI

ENGLISH
Ar galvojate apie savo tinklalaidės kūrimą, bet nežinote, nuo ko pradėti? Kaip nustatyti išteklius ir planuoti tinklalaidę? Ar reikia iš karto pirkti brangią įrangą, ar galima apsieiti su namuose turima įranga? Sužinokite gairėse „Kaip kurti tinklalaides, turinčias socialini poveikį“, kurios padės žengti pirmuosius žingsnius kuriant savo asmeninę tinklalaidę!


informacinė medžiaga

projektą finansuoja

logosbeneficaireserasmusright_en