problemų medis

Poveikio valdymo įrankių dėžutė

Problemų medis padeda suprasti ir tinkamai formuluoti problemą, kurią siekiate išspręsti, analizuojant jos priežastis ir pasekmes.

Taigi… kas tai yra? 

Organizacijos egzistuoja tam, kad spręstų vieną ar kelias bendruomenines ar visuomenines problemas. Problemų medis padeda sistemingai analizuoti jūsų pasirinktos (-ų) problemos (-ų) priežastis ir pasėkmes.  

Šis paprastas naudoti įrankis geriausiai tinka planavimo proceso metu, taip pat bet kuriuo metu, kai reikia (iš naujo) patikslinti ir identifikuoti pagrindines problemas. 

Galbūt esate vienas iš tų žmonių, kuriems nepatinka žodis “problema”. Tokiu atveju drąsiai galite įrankį vadinti  iššūkių ar poreikių medžiu. Įrankis išliks toks pat naudingas. 

Kaip atrodo įrankis?

Kaip šį įrankį naudoti?

Šis įrankis padeda suprasti,

a) kodėl problema apskritai egzistuoja ir

b) kas vyksta, NES ši problema egzistuoja..

Problemos priežasčių nustatymas gali padėti suprasti, ką reikia daryti, kad problema išnyktų. Problemos pasekmių nustatymas gali padėti suprasti, kas pasikeistų, jei problema sumažėtų arba būtų pašalinta. 

Pirmiausia turite apibrėžti pagrindinę problemą, pagal kurią suformuluota jūsų misija. 

Po pagrindine problema rašykite pagrindines problemos priežastis, pagrindinių priežasčių priežastis ir t. t., kol pakankamai gerai suprasite, kas iš tiesų šią problemą sukelia. 

Virš pagrindinės problemos parašykite pagrindines problemos pasekmes, pagrindinių pasekmių pasekmes ir t. t., kol pakankamai gerai suprasite kas nutinka dėl to, kad ši problema egzistuoja.

Išsamiau…

1.Pirmiausia užrašykite pagrindinę problemą, kurią norite išspręsti. 

2. Užrašykite problemos priežastis, užduodami keletą klausimų “kodėl”. Kuo daugiau įsigilinsite, tuo geriau. 

Pagrindinė problema yra P.
Kodėl egzistuoja P?
Atsakymas = A.
O kodėl egzistuoja A?
Atsakymas = B.
O kodėl egzistuoja B?
Atsakymas = C
Ir t. t. 

3. Užrašykite pasekmes. Kokias pasekmes sukelia ši problema? 

Pagrindinė problema yra R.
Ką tai sukelia R?
Atsakymas = S.
O į ką veda S?
Atsakymas = T.
Ir t. t. 

4. Išanalizuokite problemų medį ir suformuokite savo misiją bei veiklas.

Ar formuojant jūsų misiją norite susikoncentruoti į pačią problemą ar manote, kad labiau motyvuotų/ būtų labiau realistiška susitelkti į kurią nors iš šios problemos priežasčių/pasekmių?

Kokias priežastis ir (arba) pasekmes galite pašalinti patys? Kokios partnerystės jums padėtų pašalinti daugiau problemos priežasčių ar pasekmių? 

Taip pat įrankį galite naudoti skirtingai

ŠIEK TIEK: užrašykite raktinius žodžius, remdamiesi savo (komandos) patirtimi, nuomonėmis ir nuojauta. 

 

VIDUTINIŠKAI: įtraukite kitas organizacijas, paprašykite eksperto nuomonės, įskaitant suinteresuotųjų šalių, turinčių kitokią patirtį, požiūrį ir vertybes nei jūsų komanda.

 

PILNAI: Įtraukite tik tas priežastis ir pasekmes, kurios buvo moksliškai įrodytos apžvalgose ir straipsniuose. 

Pateikiame pavyzdį apie elektroninių patyčių prevencijos programą

Kaip šis įrankis gali padėti?

☑ Kad geriau suprastumėte problemą (-as), kurią (-ias) siekiate spręsti (arba suprasti, kokia turėtų būti jūsų misija). 

☑ Kad galėtumėte pagrįstai nuspręsti, į kuriuos problemos aspektus galite ir norite sutelkti dėmesį. 

☑ Kad gebėtumėte geriau paaiškinti problemą, jos priežastis ir pasekmes bei tai komunikuoti suinteresuotiems asmenims, kuriuos reikia įtikinti. Medį galite parodyti arba tiesiog naudoti formuojant argumentus pristatymams ar deryboms. 

Kada jį naudoti?

☑ Kurdami ar atnaujindami savo misiją ir viziją arba nustatydami strateginius pasirinkimus. 

☑ Kai organizacija siekia geriau suprasti ir komunikuoti tam tikras temas ir (arba) problemas. 

☑ Kai norite pakeisti arba išplėsti savo veiklą ir spręsti daugiau problemų. 

☑ Ieškodami partnerių (norėdami bendradarbiauti su organizacijomis, kurios sprendžia problemos priežastis ar pasekmes, kurių negalite arba nenorite spręsti savo organizacijoje).