Tikslų medis

Poveikio valdymo įrankių dėžutė

Tikslų medis padeda sukurti ir komunikuoti visuomeninės problemos sprendimą, analizuojant jūsų sėkmės prielaidas ir poveikį.

Taigi… kas tai yra?

Tikslų medis yra labai panašus į problemų medį. Tai lengvai naudojamas įrankis, kuris leidžia suprasti, kaip organizacijos tikslai gali būti pasiekti bei kokį poveikį sukurs sėkmingi rezultatai.

Kaip atrodo įrankis?

Kaip šį įrankį naudoti?

Šis įrankis padeda suprasti: 

– ko reikia, kad jūsų sprendimas būtų efektyvus ir jūsų tikslas – pasiektas; 

– ko galite tikėtis, jei jums pasiseks.

Pirmuoju atveju, įrankis gali užkirsti kelią trukdžiams, kurie blokuoja jūsų pasirinktą problemos sprendimą.

Antruoju – šis įrankis padės suprasti, kokį poveikį sukursite, jei jums pavyks pasiekti savo tikslą. Šią informaciją galite naudoti komunikuodami apie savo sprendimo efektyvumą bei lygindami jau sukurtą poveikį su prieš tai numatytu (kai manote, kad pasiekėte užsibrėžtą tikslą).  

Išsamiau…

1. Užrašykite tikslą, kurį norite pasiekti vykdydami savo veiklas ir kuris padės išspręsti kokią nors socialinę problemą. Jei jau esate užpildę problemų medį, galite pasirinkti vieną problemą ir ją performuoti į tikslą.

 

2. Užrašykite išankstines sąlygas. Įsivaizduokite, kad siekiate tikslo ir jums pavyksta. Kas turi įvykti prieš pasiekiant numatytą tikslą? Ko reikia, kad jūsų planas veiktų taip, kaip iš anksto numatėte? Ar kažkas, ką suvokiate esant vienaip, iš tiesų gali būti visai kitaip?Pavyzdžiui, išankstinių sąlygų numatymas gali padėti suprasti, kad reikia pašalinti kai kurias pagrindinės problemos priežastis arba užmegzti naujas partnerystes, kad turėtumėte pakankamai išteklių tikslui pasiekti. 

 

3. Užrašykite norimus rezultatus ir poveikį, kurį sukursite, jei pasieksite tikslą. Kokie bus pirmieji rezultatai, pasiekus tikslą, bus matomi trumpuoju laikotarpiu? Kokį pozityvų poveikį šie rezultatai gali atnešti? Ir t. t.

 

4. Išanalizuokite sprendimų medį ir pagal tai suformuokite, pasirinkite savo misiją ir veiklas. Pavyzdžiui, ar yra kokių nors svarbių išankstinių sąlygų, kurių dar neužtikrinote? Ar matuojate svarbiausius rezultatus, kurie buvo numatyti remiantis tikslų medžiu? 

Taip pat šį įrankį galite naudoti skirtingai

ŠIEK TIEK: užrašykite raktinius žodžius, remdamiesi savo (komandos) patirtimi, nuomonėmis ir nuojauta. 

 

VIDUTINIŠKAI: įtraukite kitas organizacijas, paprašykite ekspertų nuomonės, įskaitant suinteresuotųjų šalių, turinčių kitokią patirtį, požiūrį ir vertybes nei jūsų komanda.

 

PILNAI: Įtraukite tik tas priežastis ir pasekmes, kurios buvo moksliškai įrodytos apžvalgose ir straipsniuose. Pvz., galite manyti, kad savo veikla galite sukurti tam tikrą norimą poveikį. Tačiau jei negalite pagrįsti moksliniais tyrimais, jų neįtraukite į tikslų medį. 

 

Pateikiame pavyzdį apie elektroninių patyčių prevencijos programą

Kada ir kodėl turėtumėte naudoti šį įrankį?

☑ Tam, kad tikslų medyje nurodyti poreikiai ir iššūkiai būtų lengviau atliepti jūsų veiklose; 

☑ Geriau suprasite, kas turi įvykti, kad galėtumėte pasiekti savo tikslų. Kitaip tariant – kokios yra išankstinės sąlygos, kurias įvykdžius, galėtumėte pasiekti numatytų tikslų. Šios informacijos dėka galėsite sąlygas įvykdyti arba supratus, kad to padaryti neįmanoma, galėsite sukurti naują tikslą.

☑ Nustatydami rezultatus ir poveikį, kurį sukurs jūsų sprendimas, galėsite komunikuoti apie savo organizacijos darbo vertę. Be to, gal nuspręsite bent dalį šių rezultatų išmatuoti, kad įsitikintumėte, jog sukurtas poveikis tikrai buvo vertingas naudos gavėjams ir visuomenei.

Štai keletas patarimų, kada šį įrankį naudoti 

☑ Kuriant sprendimo ir poveikio tikslus, remkitės problemomis, kurias norite spręsti; 

☑ Analizuojant, kaip padidinti savo sėkmės tikimybę įgyvendinant numatytas išankstines sąlygas. “Įgyvendinti išankstines sąlygas” reiškia imtis veiksmų, užtikrinančių, kad tikslo siekti bus paprasčiau; 

☑ Vertinant, ar jūsų poveikio tikslai gali būti įgyvendinti. Jei kai kurių išankstinių sąlygų neįmanoma užtikrinti, tikriausiai turėtumėte pakeisti savo poveikio tikslą į tokį, kuriame išankstines sąlygas galėtumėte įgyvendinti lengviau;

☑ Kurdami rodiklius, kuriuos naudosite rezultatams ir poveikiui matuoti (nustatydami visus gerus dalykus, kurie įvyks pasiekus jūsų tikslą);

☑ Kai reikia komunikuoti apie savo organizacijos darbą jūsų komandai ar kitiems, pavyzdžiui, kodėl organizuojate tam tikrą veiklą (kad užtikrintumėte būtinas prielaidas sėkmei pasiekti) arba kokia yra jūsų organizacijos darbo vertė (jei pasieksite savo tikslą).