Suinteresuotųjų šalių žemėlapis

Poveikio valdymo įrankių dėžutė

Suinteresuotųjų šalių žemėlapis padeda analizuoti ir valdyti santykius su asmenimis ir organizacijomis, kurie bus tiesiogiai paveikti jūsų problemos sprendimo arba gali daryti įtaką jūsų sprendimo sėkmei.

Taigi… kas tai yra?

Suinteresuotųjų šalių žemėlapis padeda išsiaiškinti, kurioms suinteresuotosioms šalims reikia skirti daugiausia dėmesio tam, kad jūsų veikla būtų sėkminga. 

Suinteresuotosios šalys gali būti žmonių grupės (pvz., jaunuoliai, su kuriais dirbate, savanoriai, padedantys organizuoti jūsų veiklą) arba organizacijos (pvz., mokyklos, su kuriomis bendradarbiaudami pasiekiate jaunuolius, arba finansuotojai, kurie jus remia). 

Ši priemonė padeda nustatyti, analizuoti ir sėkmingai dirbti su suinteresuotosiomis šalimis, kurių dėka galite pasiekti savo tikslą ar užtikrinti, kad jos nedarytų neigiamos įtakos jūsų veiklai. 

Šia priemone turėtų naudotis visos organizacijos, norinčios plėtoti efektyvią veiklą, kurti norimą poveikį ir užtikrinti išankstines sąlygas, kurios padėtų siekti užsibrėžtų tikslų. 

Kaip atrodo šis įrankis?

Kaip šį įrankį naudoti?

Pradėkite nuo:

1. Sutelkite dėmesį į veiklą, kurią vykdysite tam, kad pasiektumėte savo užsibrėžtų tikslų. Taip pat Įtraukite veiklas, skirtas užtikrinti išankstines sąlygas, kurios padės siekti užsibrėžtų tikslų (šias išankstines sąlygas galite nustatyti naudodamiesi tikslų medžiu). 

2. Gerai pagalvokite ir surašykite visas suinteresuotąsias šalis, kurios yra arba gali būti svarbios siekiant tikslo. Kas gali daryti įtaką jūsų veiklos sėkmei? Ką jūsų veikla paveiks/palies?

Suinteresuotosios šalys gali būti žmonių grupės (pvz., jaunuoliai, su kuriais dirbate, savanoriai, padedantys organizuoti jūsų veiklą) arba organizacijos (pvz., mokyklos, su kuriomis bendradarbiaujate pasiekdami jaunuolius, arba finansuotojai, kurie jus remia).

Kaip užpildyti keturis langelius?

3. Kadangi jau nustatėte savo organizacijos suinteresuotąsias šalis, jų vardus ir pavardes įrašykite į atitinkamą langelį

Tiksliai vietai nustatyti naudokite pateiktą skalę. Pavyzdžiui, suinteresuotosios šalys, kurių susidomėjimas jumis yra mažiausias ir  įtaka jums yra didžiausia (pvz., potencialūs veiklų dalyviai, kurių požiūris į jus yra neigiamas), turėtų būti lentelės viršuje, kairiajame langelyje.

Šis suinteresuotųjų šalių grupavimo procesas gali užtrukti ir reikalauti visų komandos narių įsitraukimo – kiekvienas komandos narys gali turėti skirtingą nuomonę apie jūsų suinteresuotųjų šalių susidomėjimą ir įtaką jums.

O kaip pildyti du apatinius langelius?

4.Analizuokite suinteresuotųjų šalių žemėlapį ir pasirinkite, kokių veiksmų turite imtis, kad norimai paveiktumėte suinteresuotąsias šalis, kurioms turite daryti įtaką arba kurios daro didelę įtaką jūsų sėkmei. Prisiminkite du jums padėti galinčius klausimus: 

-Kas yra svarbiausios suinteresuotosios šalys? 

-Ką galite padaryti, kad padidintumėte jų daroma teigiamą įtaką ir sumažintumėte neigiamą įtaką?

Trumpai tariant…

Pagalvokite, ką norite pasiekti. Tada pagalvokite apie suinteresuotąsias šalis, kurios gali jums padėti arba trukdyti pasiekti šiuos tikslus. Suinteresuotosios šalys yra panašiomis savybėmis pasižyminčių žmonių grupės arba organizacijos. 

Sudarykite suinteresuotųjų šalių sąrašą. Tuomet jas suskirstykite į keturias kategorijas. 

1.Kas gali jums labai padėti ar trukdyti ir kas tikrai domisi tuo, ką darote? Dėkite daugiausia pastangų, kad šie žmonės ar organizacijos įsitrauktų į jūsų veiklą ir būtų ja patenkinti. Jei jie nori sutrukdyti jums pasiekti poveikio tikslą, galite planuoti imtis reikiamų veiksmų tam sutrukdyti.

2. Kas gali jums labai padėti arba trukdyti, bet nelabai domisi tuo, ką darote? Turite įsitikinti, kad šie žmonės ar organizacijos yra patenkinti jūsų darbu, tačiau neįdėkite per daug pastangų – juk jiems tai iš tikrųjų neįdomu. 

3. Kas negali jums padėti ar trukdyti ir kas domisi tuo, ką darote? Kadangi šie žmonės jumis domisi, informuokite juos, bet nedėkite per daug pastangų, nes jie negali padėti jums siekiant savo tikslų. 

4. Kas negali jums padėti arba trukdyti ir nesidomi tuo, ką darote? Įdėkite mažiausiai pastangų, tenkindami šių žmonių poreikius, jei apskritai stengiatės juos patenkinti. 

Taip pat šį įrankį galite naudoti skirtingai

ŠIEK TIEK: užrašykite raktinius žodžius, remdamiesi savo (komandos) patirtimi, nuomonėmis ir nuojauta. 

 

VIDUTINIŠKAI: įtraukite kitas organizacijas, paprašykite ekspertų nuomonių, įskaitant suinteresuotųjų šalių, turinčių kitokią patirtį, požiūrį ir vertybes nei jūsų komanda.

 

PILNAI: Atlikite tam tikrą tyrimą, kad geriau suprastumėte savo suinteresuotųjų šalių grupes ir jas sugrupuokite pagal “įtaką” ir “interesus”. Tai gali būti tiriama pasitelkus refleksijas, grupines diskusijas ar ekspertų įžvalgas.

Pateikiame pavyzdį apie elektroninių patyčių prevencijos programą

Kada ir kodėl turėčiau naudoti šį įrankį?

☑ Suprasti įvairias žmonių grupes ir organizacijas, kurias turite įtraukti ir kurioms turite daryti įtaką, kad pasiektumėte savo tikslus, pvz., jaunuoliai, su kuriais dirbate, arba suaugusieji, kurių veiksmai daro poveikį jaunuoliams, kuriems norite padėti. 

☑ Naudodamiesi suinteresuotųjų šalių žemėlapiu, galite išsigryninti veiksmus, kurių galite imtis, tenkinat kiekvienos grupės poreikius, ir nustatyti savo prioritetus, kurie lems, kiek laiko šiems veiksmams skirsite. 

Prisiimti atsakomybę už jūsų veiksmus, kurie kam nors gali daryti neigiamą įtaką jūsų veiklų metu. Tai ypač svarbu, kai kalbame apie žmones, kurie neturi galios daryti įtaką jūsų veikloms, kurios gali neigiamai juos paveikti (pvz., jauni žmonės, kurie daugiau patobulėtų kitose programose ir švaistytų savo potencialą dalyvaudami jūsų veiklose arba jaunuoliai, kurių tėvai ar mokytojai jiems liepia dalyvauti jūsų veiklose)

Štai keletas patarimų, kada šį įrankį naudoti

☑ Planuojant trumpalaikius tikslus ir veiklą;

☑ Kai norite įsitikinti, jog nustatėte visas rizikas ir galimybes, susijusias su žmonių ir organizacijų grupėmis, galinčioms daryti įtaką jūsų tikslui.