Matavimo planas

Poveikio valdymo įrankių dėžutė

Matavimo planas padės jums nustatyti ir stebėti, kas ir kaip rinks informaciją pagal jūsų poveikio rodiklių sąrašą (pasitelkiant tinkamus tyrimo metodus).

Taigi… kas tai yra?

Matavimo planas padeda organizuoti su poveikio vertinimu susijusią veiklą. 

Įrankis yra tarsi kalendorius, kuris padeda nuspręsti ir sekti, kas ir kaip rinks su jūsų rodiklių sąrašu susijusią informaciją. 

Planas turėtų būti parengtas prieš atliekant bet kokią su poveikio vertinimu susijusią veiklą.

Kaip atrodo įrankis?

Įrankį sudaro du tarpusavyje susijusios priemonės: informacinė lentelė ir “Excel” pavyzdys.

Kuo šie du įrankiai skiriasi ir kaip jie susiję?

Norint pradėti planuoti, reikėtų naudotis informacine lentele. Lentelė padės matyti platesnę perspektyvą, nustatyti tikslų ir rodiklių prioritetus. 

Tačiau “Excel” pavyzdys leidžia sudaryti konkrečius planus pagal tai, ką planuojate matuoti. Savo komandos nariams galite priskirti konkrečias užduotis, taip pat numatyti jų atlikimo laiką – tai padeda vykdyti veiklą. 

Tačiau kaip šie abu įrankiai susiję? 

Jei dar neturite aiškaus supratimo, kada ir kas turėtų atlikti poveikio matavimo veiksmus, pirmiausia verta pasinaudoti informacine lentele. Tada galite naudoti lentelėje pateiktus duomenis, kad sukurtumėte “Excel” lentelę pažangai stebėti. 

Galite naudoti tik vieną iš jų, jei manote, kad tai geriau tinka jūsų organizacijai.

kaip juos naudoti?

Pradėkite pildydami informacinę lentelę. 

1.Užrašykite savo poveikio tikslą – tai tikslas, į kurį ketinate sutelkti dėmesį. Galite turėti daugiau nei vieną, tačiau iš pradžių lengviau pasirinkti vieną ir sutelkti dėmesį į jį (o kitiems tikslams sukurti atskiras lenteles). 

2. Pagalvokite, kokius šio tikslo aspektus galite (ir norite) išmatuoti. Idėjoms generuoti ir joms suskirstyti į kategorijas galite naudoti rodiklių sąrašo įrankį (6 įrankis).  Į lentelę įrašykite rodiklius. 

3. Prie kiekvieno rodiklio pridėkite duomenų apie jį rinkimo būdą. Čia gali būti naudingas tyrimo metodų įrankis (7 įrankis). 

Tada išsamiau nagrinėkite “Excel” pavyzdį

  1. Surašykite savo poveikio veiklas iš informacinės lentelės, jas atitinkančius tyrimo metodus (prireikus įkvėpimo ieškokite 7 įrankyje “Tyrimo metodų sąrašas”) ir kada planuojate naudoti šiuos metodus. 
  2. Šį planą įtraukite į bet kokias naudojamas laiko valdymo priemones. Pasidalinkite planu ir su komanda, kad visi žinotumėte, kas planuojama. 
  3. Laikykitės plano. Jei reikia, jį atnaujinkite (pvz., datas) arba pakeiskite (pvz., metodus). 

Nepamirškite, kad šį pavyzdį galite pritaikyti atsižvelgdami į savo organizacijos poreikius.

Pateikiame pavyzdį apie elektroninių patyčių prevencijos programą

Kada ir kodėl turėčiau naudoti šį įrankį?

☑ Planuoti duomenų surinkimą ir analizę pagal kiekvieną jūsų poveikio indikatorių: kas ką ir kada atliks?

☑Kai į savo kasdienę veiklą norite integruoti poveikio matavimą. Svarbu šių veiklų neatskirti – poveikio matavimas turi būti jūsų veiklų ir darbo centre.

☑Poveikio matavimo proceso metu surinktus skaičius, istorijas ir įžvalgas nuolat naudokite. Pavyzdžiui, gautus rezultatus aptarkite komandos susitikimuose, komunikuokite savo sėkmę ir gautus rezultatus už organizacijos ribų.