Tyrimo metodų sąrašas

Poveikio valdymo įrankių dėžutė

Tyrimo metodų sąrašas padeda nuspręsti, kokiais būdais rinksite informaciją, kad suprastumėte, ar pasiekiate savo tikslus pagal poveikio rodiklių sąrašą.

Taigi… kas tai yra?

Tyrimo metodų sąrašą sudaro įvairūs tyrimo metodai, padedantys analizuoti organizacijos poveikį. 

Šį sąrašą naudokite pasirinkę savo poveikio rodiklius. Visų pirma – apsvarstykite kokie poveikio rodikliai geriausiai apibendrina teigiamą poveikį, kurio siekiate, ir tada pasirinkite atitinkamus tyrimo metodus, kurie padės gauti informacijos pagal rodiklius, kuriuos pasirinkote.

Kaip atrodo įrankis?

Kaip naudoti šį įrankį?

1.Iš sąrašo pasirinkite vieną ar kelis tyrimo metodus projekto poveikiui įvertinti, vadovaudamiesi išvardintais pagalbiniais klausimais. 

2. Vadovaukitės instrukcijomis apie kiekvieną metodą. Tai padės jums veiksmingai įvertinti poveikį. 

Jei jums reikia papildomos informacijos apie metodą, raginame ieškoti jos internete. Kiekvienas metodas turi savo specifiką, apie kurią turite žinoti (pvz., tikslinei grupei surengti reikia patyrusio moderatoriaus pagalbos).  

 

Naudojimo variantai

Pradėkite nuo pagrindų (bent jau nuo kelių interviu arba pagrindinės apklausos). 

Jei turite daugiau išteklių, naudokite pažangesnius variantus (pvz., apklausą renkite pagal ekspertų rekomenduojamus klausimus, vertindami veiksnius, kuriems organizacija ketina daryti įtaką). 

Individualūs interviu

Tai puikus metodas bet kuriam jūsų veiklų etapui. Pavyzdžiui, pokalbiu metu galite rinkti informaciją apie:

  • jaunų žmonių poreikius ir iššūkius (kuriant problemų medį);
  • kokią patirtį suteikė dalyvavimas jūsų veiklose ir koks dalyvių pasitenkinimas (kuriant naudos gavėjo kelionės žemėlapį);
  • ar jūsų veiklos teigiamai paveikė dalyvavusių jaunų žmonių gyvenimus (suprantant jūsų poveikį).

Ką svarbu įsiminti?

Individualūs interviu pristato tik vieno žmogaus požiūrį. Gali būti, kad kiti žmonės turi visiškai kitą nuomonę ir patirtį. Nors vienas interviu ir gali suteikti labai naudingos informacijos, tačiau niekada negalima savo veiklų poveikį vertinti tik pagal vieno žmogaus atsiliepimus. 

Tikslinė grupė

Tai puikus metodas, kai žmonių požiūriai ar patirtys gali būti geriau suprasti diskusijos ar nuomonių pasidalinimo metu. 

Pavyzdžiui, jūs suprantate savo naudos gavėjų problemas, tačiau norite labiau įsigilinti, kas šias problemas sukelia. Tikslinės grupės interviu su jaunais žmonėmis ar ekspertais jums puikiai padės geriau suprasti jų problemų priežastis. Arba galite suburti savo naudos gavėjus, kad suprastumėte, kaip dalyvavimas jūsų veiklose juos paveikė. 

Ką svarbu prisiminti?

Tikslinės grupės interviu turi būti moderuojamas labai patyrusio moderatoriaus, kuris tikslingai nukreiptų pokalbį ir išvengtų konfliktų tarp pokalbio dalyvių. Grupinio pokalbio metu dalyviai gali vengti atsiverti ir dalintis asmeniškomis patirtimis. Jei siekiate gauti labiau asmeninių įžvalgų, surenkite individualų interviu. 

Atvejo tyrimas

Šis metodas puikiai tinka, kai reikia gerai suprasti vieno žmogaus, grupės ar įvykusio renginio patirtis. 

Atvejo tyrimas reikalauja informaciją rinkti įvairiais būdais, pavyzdžiui, iš elektroninių bylų, interviu ar net patiems nuvykus į reikiamą vietą. Pagrindinė atvejo tyrimo stiprybė yra galimybė įsigilinti į vieną jūsų darbo aspektą. 

Ką svarbu prisiminti? 

Kai komunikuojate atvejo tyrimo rezultatus, svarbu įvardinti ar tyrimas pristato tipinį jūsų poveikio pavyzdį, ar ne. Gal aptikote tik vieną sėkmingą atvejį, kai kiti žlugo? Jei taip, būkite nuoširdūs.

Grįžtamojo ryšio klausimynai ir apklausos

Tai puikus metodas, jei norite informaciją surinkti iš didelio skaičiaus žmonių, kuriuos vėliau, esant poreikiui, galėsite pakviesti dalyvauti individualiame ar tikslinės grupės interviu. Apklausa yra labai naudingas metodas jeigu planuojate klausti vadinamų “uždarų” klausimų (pvz., pasirinkti taip/ne atsakymą arba numerį nuo 1 iki 10).  

Ką svarbu prisiminti? 

Bet kokia apklausa turi būti testuojama užtikrinant, kad dalyviai klausimus supras taip, kaip jūs tikitės. Taip pat prisiminkite, kad dėl trumpų, gilesnės  informacijos stokojančių atsakymų, dažnai apklausos suteikia tik limituotą atsakymą į klausimą “kodėl?”. Gaukite daugiau informacijos organizuodami individualius ar tikslinės grupės interviu.  

Pateikiame pavyzdį apie elektroninių patyčių prevencijos programą

Kada ir kodėl turėčiau naudoti šį įrankį?

☑ Rinkti duomenis, kurie padėtų suprasti kuriamą poveikį.


☑ Ieškoti būdų, kaip įvertinti jūsų projekto poveikį. Įrankis taip pat teikia pasiūlymus, kaip priimti veiksmingus sprendimus turint ribotus išteklius.

Štai keletas patarimų, kada šį įrankį naudoti

☑ Kai nusprendėte, kokius rodiklius norite naudoti savo poveikiui matuoti.


☑ Prieš pradėdami rinkti informaciją apie savo poveikį.