PADEDAME GERUS
NORUS PAVERSTI
GERAiS DARBAIS

juodos-01

Konsultacijos ir mokymai

Konsultuojame ir talkiname steigiant ir plėtojant socialinius verslus, vystant socialines iniciatyvas ir kuriant atsakingas socialinių inovatorių partnerystes.

juodos-02

Renginiai ir komunikacija

Kalbame ir rašome apie socialinį verslą, socialinę atsakomybę ir tvarumą, JT darbotvarkę 2030.

juodos-03

Ekosistemos stiprinimas

Inicijuojame ir įgyvendiname projektus, stiprinančius Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sektorių bei didinančius socialinio verslo matomumą, socialinės atsakomybės ir jos poveikio suvokimą.

Kas mes?

Esame lyg lieptelis tarp gerų norų ir gerų darbų. Padedame pilietinėms, verslo ir valstybinėms organizacijoms įsigilinti į norimą spręsti problemą ir, pasitelkę profesionalų ekspertines žinias, sukurti tvarų veiklos modelį. Suprantame, jog norint daryti pokyčius, būtina planuoti ir matuoti poveikį, kitaip geri norai gali nuvesti visai ne ten, kur norisi. 

piene nespalvota

Mūsų tikslas 

Siekiame, kad žmonės ir bendruomenės aktyviai dalyvautų sprendžiant jiems aktualias problemas ir priimant sprendimus. Todėl padedame pilietinėms organizacijoms kurti tvarų pokytį, būti efektyvioms ir įtraukioms. Tikime, kad tokiu būdu mažėja socialinė atskirtis ir stiprėja demokratija šalyje. 

Kas yra socialinis verslas?

Tai veiklos modelis, kurio tikslas – aiškus ir pamatuojamas socialinis poveikis visuomenei. Norėdami kurti teigiamus pokyčius socialiniai verslininkai ieško inovatyvių būdų įsisenėjusioms visuomenės problemoms spręsti. Tam jie pasirenka socialines inovacijas – naujas socialines idėjas, metodus arba gerąsias praktikas, veikiančias kituose sektoriuose. 

Untitled-2-01

Verslo ašis – socialinė misija

Untitled-2-02

Pelno generavimas vykdant komercinę veiklą

Untitled-2-03

Didžioji dalis uždirbto pelno skirta socialinių, aplinkosauginių tikslų įgyvendinimui

Naujienos

Socialiniu lyderiu pusryčiai Rykantų pašte

Pavasarį siūlome sutikti tradiciniuose „Socialinių lyderių pusryčiuose“ – renginiuose, kuriuose socialiniai lyderiai, dirbantys privačiame sektoriuje, valstybinių įstaigų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai diskutuoja svarbiomis temomis, dalijasi gerosiomis praktikomis bei svarsto, kaip stiprinti bendradarbiavimą ir kurti pozityvius pokyčius visuomenėje. Socialinių lyderių pusryčiuose abstrakčios idėjos įgyja aiškumą ir formą.

Skaityti tekstą

Socialinio verslo diena 2023

Kasmet, trečią lapkričio ketvirtadienį pasaulyje minima Socialinio verslo diena. Lietuvoje šią dieną minime nuo 2019 m. – kiekvienais metais pabrėžiame vis kitą socialinio verslo poveiko sritį. Šįmet kartu su partneriais Šiaurės ministrų

Skaityti tekstą