Organizacinio modelio drobė

Poveikio valdymo įrankių dėžutė

Organizacinio modelio drobė padės jums suplanuoti ir pateikti informaciją apie tai, kaip jūsų organizacija sukurs vertę visuomenei ir pritrauks reikiamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Įrankis iš dalies grindžiamas visais kitais įrankiais.

Ar tai verslo modelio drobė?

Taip ir ne!

Verslo modelio drobė yra plačiai naudojama strateginio valdymo priemonė. Pagrindinė jos paskirtis – padėti kurti naujus verslo modelius ir dokumentuoti esamus. 

Sukurta daugybė šio įrankio modelių, tačiau labiausiai paplitusi yra Alexanderio Osterwalderio koncepcija. Tai lentelė, kurią sudaro devyni langeliai ir kuri padeda žmonėms suprasti ryšius tarp jų: pagrindiniai partneriai, pagrindinė veikla, pagrindiniai ištekliai, vertės pasiūlymas, santykiai su klientais, komunikacijos kanalai, klientų segmentai, sąnaudų struktūra ir pajamų srautai. Ši lentelė padeda vizualizuoti ir pristatyti savo verslo modelį arba ieškoti naujų.

Verslo modelio drobė yra įrankis, skirtas verslui. Todėl jaunimo ar kitoms nevyriausybinėms organizacijoms šis įrankis paprastai nėra tinkamiausias. Pagrindinis verslų tikslas yra uždirbti pinigų – taip jie matuoja savo sėkmę. O verslo modelio drobė padeda jiems gerinti savo veiklą ir didinti gaunamas pajamas. 

Kai galvojate apie organizacijas ir socialinius verslus, kurie dirba su jaunais žmonėmis, jų pirmas tikslas yra įgyvendinti pokytį. Tai gali būti poveikis jų nariams arba platesnei visuomenei, tačiau pinigai dažniausiai laikomi priemone, o ne tikslu. Be to, organizacijų ir verslų galimybės, gebėjimai ir ištekliai gali labai skirtis, todėl šių organizacijų vienodai vertinti negalime.

 

Taigi… kaip atrodo teigiamą poveikį darančių organizacijų drobė?

Organizacinė drobė – tai glaustas jūsų organizacijos modelis! Ji padeda patiems pamatyti ir kitiems parodyti, ką ir kaip norėtumėte pasiekti savo organizacijoje. Jame derinama visuose kituose įrankiuose pateikta informacija ir faktai apie jūsų organizacijos finansus ir partnerystę. 

Svarbu tai, kad organizacinė drobė padeda atskirai analizuoti naudos gavėjus ir suinteresuotąsias šalis, kurios teikia jums išteklius, kad galėtumėte pasiekti savo tikslus. Užpildę drobę galite aiškiai matyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, susijusias su organizacijos valdymu.

 

Kaip atrodo įrankis?

Ką reiškia širdies ir įrankių piktogramos?

Kaip šį įrankį naudoti?

1.Užpildykite visas lentelės dalis taip, kad atspindėtų jūsų organizaciją šiuo metu (jei jūsų organizacija jau egzistuoja), arba taip, kaip įsivaizduojate savo organizaciją ateityje (jei kuriate naują iniciatyvą).

2. Atsižvelgdami į pateiktą informaciją, pradėkite analizuoti esamą situaciją (jei jūsų organizacija jau egzistuoja) arba ateities planus – ar pavyks pasiekti užsibrėžtų rezultatų (jei pradedate kurti naują iniciatyvą).

Prireikus laisvai koreguokite įrankį.

Naudojimo būdai:

ŠIEK TIEK: užpildykite informaciją pagal savo ir komandos žinias.

 

VIDUTINIŠKAI AR PILNAI: naudokite visus poveikio matavimo įrankius (problemų medį, tikslų medį ir t. t., kurių pagrindu sukuriama pokyčių teorija) ir kitus dokumentus, kuriuos jūsų organizacija naudoja savo veiklai vykdyti (pvz., komunikacijos planą).

Pateikiame pavyzdį apie elektroninių patyčių prevencijos programą

Kodėl šis įrankis gali būti labai naudingas?

Organizacinio modelio drobė – tai glaustas jūsų organizacijos modelis, rodantis ryšį tarp jūsų poveikio, veiklos ir reikalingų išteklių! Jis padeda jums patiems pamatyti ir parodyti kitiems, kas esate ir ar judate teisinga kryptimi. Trumpa, išsami ir vizuali jūsų organizacijos apžvalga padeda suprasti, kokie yra jūsų tikslai, kas yra suinteresuotosios šalys, koks yra jūsų vertės pasiūlymas, iš kur gaunami ištekliai ir pan. 

Pradėdami naują iniciatyvą, užpildykite drobę. Galėsite ja naudotis, kai planuosite, ką organizacija darys ir ko jai reikės. Jei jūsų organizacija jau sukurta, drobė naudinga analizuojant ir tobulinant organizacijos valdymą, padeda nurodyti stipriąsias ir silpnąsias puses bei galimybes. Drobę galite kurti nuo nulio arba naudodami informaciją iš kitų įrankių. 

Ar jums kada nors buvo sunku aiškiai ir trumpai pristatyti savo organizaciją kitiems žmonėms (pvz., naujiems komandos nariams, finansuotojams ar net draugams)? Drobė gali būti naudinga komunikacijos priemonė, nes čia pateikiama svarbiausia informacija apie jūsų organizaciją.

Kodėl ir kada turėtumėte naudoti šį įrankį?

Kodėl verta jį naudoti? 

☑ Išsiaiškinsite, ar būdas, pagal kurį derinate ar planuojate veiklas, yra logiškas.
☑ Sužinosite, kokius esminius jūsų organizacijos komponentus reikia išlaikyti, tobulinti ar keisti.
☑ Galėsite lengviau pristatyti savo organizacijos veiklą kitiems. 

Kada jį naudoti? 

☑ Jei planuojate steigti naują organizaciją, drobė padės jums suplanuoti, ko reikės sėkmingai veiklai vykdyti.
☑ Jei jūsų organizacija jau egzistuoja, lentelėje perteikite esamą situaciją, o tada naudokite ją kaip priemonę, tobulindami savo veiklą ir poveikį (arba apie visą tai komunikuodami).