SAVIVALDYBIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SĖKMINGO BENDRADARBIAVIMO KŪRIMO VADOVAS

Sėkmingas savivaldybės ir bendruomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas gali pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę ir gerovę bei suteikti naujų galimybių. Tai ypatingai svarbu sprendžiant sudėtingas vietos socialines problemas, kurioms būtinas sisteminis požiūris. Kai trūksta bendradarbiavimo tarp vietos savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų, įsišaknijusios socialinės problemos gali dar labiau pagilėti.

Tyrinėdami gerąją kitų šalių praktiką Latvijoje, Kipre, Portugalijoje ir Švedijoje, analizuodami pavyzdžius, kurių reikėtų vengti, parengėme informacinį įrankių leidinį „Įrankiai bendradarbiavimo skatinimui tarp vietinių savivaldybių ir bendruomenių, paremtų jaunimo organizacijomis“. Šiame dokumente pateikiame veiksmingų praktinių rekomendacijų, atvejų analizių, atskleidžiančių, kaip nevyriausybinės ar bendruomeninės organizacijos bendradarbiauja su vietinėmis savivaldybėmis. Analizuodami gerąją praktiką bei vengtinus pavyzdžius, galime sukurti veiksmingą bendradarbiavimo modelį. Tuomet procesai bus sklandesni, bus galima sukurti daugiau vertės tiek jaunimo organizacijoms, tiek ir jų bendradarbiavimo partneriams, klientams ir dalininkams bei visuomenei.

Leidinyje pateikiami analizės rezultatai, padedantys nustatyti iššūkius ir poreikius, susijusius su bendruomeninių organizacijų, dirbančių su jaunimu arba siekiančių pagerinti jaunimo ir vietos valdžios gyvenimą. Toliau pristatomi nustatyti bendradarbiavimo žingsniai, kaip būtų galima kurti ir vystyti naudingas partnerystes.

Daugiau informacijos galima rasti kiekvieną skyrių papildančiose nuorodose į dokumentus. Dokumente plačiau aprašytos dviejų atvejų analizės iš kiekvienos šalies.


 5 žingsniai, padėsiantys sukurti prasmingą ir tvarų bendradarbiavimą:
  1. Apibrėžkite ir įvardinkite bendrą tikslą;
  2. Sukurkite bendrą strategiją;
  3. Pasidalinkite atsakomybėmis;
  4. Sukurkite politikos gaires, procedūras ir kitas priemones;
  5. Sukurkite bendradarbiavimo stebėjimo, vertinimo bei rezultatų perdavimo mechanizmus.

Vietos valdžia gali finansiškai remti nevyriausybines organizacijas ir vietinius socialinius verslus: dotacijomis, subsidijų skyrimu ar paslaugų sutartimis (viešaisiais pirkimais). Be to, institucijos gali suteikti galimybę naudotis valstybės suteikiamais ištekliais, konsultuoti ir prisidėti kitomis kūrybinėmis bendradarbiavimo formomis.


Teisinės bendradarbiavimo rūšys:

  1. Viešasis paslaugų pirkimas;
  2. Savivaldybės suteikiami resursai;
  3. Projektų finansavimas.

Prie kiekvieno iš paminėtų žingsnių galite rasti paaiškinimus, rekomendacijas ir naudingas nuorodas, kurios padės geriau pasiruošti bendradarbiavimui, taip pat rasite įvairių organizacijų partnerystės pavyzdžių.

 

Leidinio pabaigoje aptariamos galimos partnerystės problemos bei pateikiami patarimai, kaip jų išvengti.Daugiau apie bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų galite paskaityti ČIA.


Projekto „LOCAL-Y-PACT“ tikslas – sustiprinti bendruomeninių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų bei vietos savivaldybių bendradarbiavimą ir skatinti socialinį verslumą kaip veiksmingą priemonę mažinant ekonominę nelygybę, skatinant socialinę įtrauktį ir integraciją, kuriant atsparią visuomenę ir skatinant aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse.

Europos Komisijos parama šių publikacijų leidybai nereiškia pritarimo jų turiniui, kurie atspindi tik autorių nuomones, ir Komisija nebus laikoma atsakinga už bet kokį čia pateikiamos informacijos panaudojimą.

projekto partneriai

projektą finansuoja

logosbeneficaireserasmusright_en

Surinkti sėkmingi bendradarbiavimo pavyzdžiai