Savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų sėkmingo bendradarbiavimo
veiksmų žemėlapis

Šiais laikais socialiniai iššūkiai verčia mus permąstyti būdus, kaip sprendžiame problemas. Sprendimai turi būti tvarūs, realistiški ir labiau nei bet kada anksčiau pasiekiami bendromis pastangomis bendradarbiaujant. Būtent į tai orientuotas šis konkretus bendradarbiavimo veiksmų žemėlapis, kurį parengė daugybė organizacijų, sujungusių savo žinias ir patirtį, siekdamos palengvinti partnerystę ir bendradarbiavimą, geriau panaudoti turimus išteklius, patirtį ir žmogiškuosius išteklisu bei padėti vietos bendruomenėms tapti stipresnėms ir atsparesnėmis. 

“Savivaldybių ir jaunimo bendruomeninių organizacijų / socialinių verslų sėkmingo bendradarbiavimo veiksmų žemėlapis” yra sukurtas siekiant pateikti rekomendacijas ir veiksmų planą kontrolinio sąrašo forma, kurį gali bet kuri organizacija, savivaldybė ar kita suinteresuota šalis lengvai pritaikyti savo poreikiams ir naudoti kasdien efektyviam bendradarbiavimui sukurti. Pagrindinis šios medžiagos tikslas – suteikti paramos priemones ir dokumentų pavyzdžius, kurie būtų naudojami minėtų organizacijų kasdieniniame darbe ir skatintų sėkmingą bendradarbiavimą. 

APIE VEIKSMŲ ŽEMĖLAPĮ:

Bendradarbiavimo veiksmų žemėlapis buvo sukurtas siekiant paremti ir skatinti bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir bendruomeninių organizacijų bei socialinių verslų. Žemėlapio autoriai, dirbdami su savivaldybėmis, įvairiomis bendruomeninėmis organizacijomis ir socialiniais verslais viso projekto metu surinko informaciją ir rekomendacijas, kad sukurtų lengvai naudojamą ir praktišką įrankį.

Pačią priemonę sudaro šis vadovas, kuris yra naudojimo instrukcija ir dvi kontrolinių sąrašų formos. Šių medžiagų pagalba, tikimasi, bus paskatinamas ir palengvinamas savivaldybiųr, bendruomeninių organizacijų ir socialinių verslų bendradarbiavimo įgyvendinimas, siekiant sukurti nuoseklų, reguliarų ir labiau koordinuotą bendradarbiavimo vietos lygmeniu procesą.

Bendradarbiavimo/partnerysčių kontrolinio sąrašo gairės suskirstytos į tris dalis:

1 žingsnis – pasirengimo ir analizės procesas;

2 žingsnis – kontaktų su partneriais užmezgimas;

3 žingsnis –  bendradarbiavimo bei vertinimo priemonių nustatymas.

Kiekvienas kontrolinio sąrašo žingsnis apima pagrindinius etapus, kurie nustato proceso kryptį. 

 

Projekto „LOCAL-Y-PACT“ tikslas – sustiprinti bendruomeninių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų bei vietos savivaldybių bendradarbiavimą ir skatinti socialinį verslumą kaip veiksmingą priemonę mažinant ekonominę nelygybę, skatinant socialinę įtrauktį ir integraciją, kuriant atsparią visuomenę ir skatinant aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėse.

Europos Komisijos parama šių publikacijų leidybai nereiškia pritarimo jų turiniui, kurie atspindi tik autorių nuomones, ir Komisija nebus laikoma atsakinga už bet kokį čia pateikiamos informacijos panaudojimą.

projekto partneriai

projektą finansuoja

logosbeneficaireserasmusright_en

Surinkti sėkmingi bendradarbiavimo pavyzdžiai