GERI NORAI LT VEIKLOS IR POVEIKIO ATASKAITA 2022 m.

Praėjusieji metai buvo sunkūs. Prasidėjęs karas Ukrainoje sukrėtė visas veiklas, ir vėl uždavė klausimą: Kam to reikia? Ir vėl klausiame: Ką veikiame? Kodėl? Su kuo? Ar tai, ką darome tikrai prasminga šiandien? Ar bus aktualu rytoj?

 

Daug veiklų ir ir partnerysčių nutrūko, tai padėjo suprasti, ką daryti toliau, kas yra tikrai svarbu šiomis sudėtingomis aplinkybėmis: toliau stiprinti socialinę lyderystę, ypač regionuose, palaikyti geras idejas ir suteikti erdvę – tiek fizinę, tiek intelektualią – gerų idėjų sklaidai. Idėjų, kurios padėtų stiprinti mūsų bendruomenių atsparumą ir mažintų socialinę atskirtį. Analizuojame problemas, ieškome sprendimų, ir, kai galime, prisidedame prie jų įgyvendinimo.

 

Tegul geri norai virsta gerais darbais!