Baltijos šalių jaunimo organizacijų poveikio matavimo svarba, iššūkiai ir gerosios praktikos pavyzdžiai

Latvijos socialinio verslo asociacija kartu su keturiais partneriais iš Baltijos šalių – Latvian Youth Council (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) – vykdo Erasmus + projektą BALTIC : YOUTH : IMPACT. Projektas siekia pagerinti jaunimo organizacijų ir socialinių verslų poveikio matavimo įgūdžius, žinias bei pabrėžti poveikio matavimo svarbą ruošiant praktinius, lengvai naudojamus socialinio poveikio matavimo įrankius. 

Pirmosios BALTIC: YOUTH: IMPACT dalies metu projekto partneriai aiškinosi ar jaunimo organizacijos ir socialiniai verslai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje matuoja jų daromą socialinį poveikį. Šio proceso metu buvo surasti gerosios praktikos pavyzdžiai bei paruoštos rekomendacijos, skirtos jaunimo organizacijų poveikio matavimui. 

Ruošdami Baltijos šalių jaunimo organizacijų ir socialinių verslų poveikio matavimo apibendrinimą projekto partneriai atsižvelgė į jaunimo politikos planavimo dokumentus, kurie atspindi poveikio matavimo temos koncepto svarbą kiekvienos šalies politikoje. 

Projekto metu buvo apklausta daugiau nei 50 organizacijų ir socialinių verslų Baltijos šalyse, kurie dirba su jaunais žmonėmis. Taip pat surengti 5 interviu kiekvienoje šalyje – trys su organizacijomis, kurios matuoja savo poveikį ir du su organizacijomis, kurios nematuoja savo daromo poveikio. Visa tai yra apibendrinama Poveikio matavimo ataskaitoje, kuri apžvelgia įvairias studijas socialinio poveikio tema, gerosios socialinio poveikio matavimo praktikos pavyzdžius Baltijos šalyse bei pateikia rekomendacijas, padedančias pradėti matuoti organizacijos kuriamą poveikį. 

Poreikių vertinimas ir gerųjų praktikų analizė

Dokumentą peržvelgti ar parsisiųsti galite čia.

Daugiau apie BALTIC : YOUTH : IMPACT projektą galite sužinoti čia. 

logosbeneficaireserasmusright_en