Socification

projektu ikonos-15

„Socifaction“ yra pirmasis socialinio verslo akseleratorius Lietuvoje, startavęs 2014 metais. Per kelerius metus daugiau nei 100 jaunuolių iš Lietuvos ir Latvijos turėjo galimybę kurti ir testuoti savo socialinio verslo iniciatyvas, semtis patirties iš Jungtinė Karalystės socialinių verslininkų. Nuo 2016 m. programa buvo išplėsta ir jau apėmė keturias pagrindines socialinio verslo ekosistemos stiprinimo sritis: švietimą, politikos formavimą, sąmoningumo ir žinomumo didinimą bei tolimesnį praktinės patirties telkimą naudojant akceleravimo ir inkubavimo programas.
Projekto metu buvo sukurta “ThinkSo” platforma, kurioje pristatyti įvairūs socialinio verslo produktai, skatintas jų pardavimas, sudarant sąlygas partnerių paieškai.
Projektas sukurtas remiantis Gerų darbų aukciono idėja, kai dar 2012 metais, siekdamos ne tik pristatyti socialinių verslų produktus, bet ir paskatinti jų pardavimą, surengėme du internetinius aukcionus.


Iniciatyvai įgyvendinti sukurtos svetainės: www.socifaction.com bei www.socifaction.lt.
Socifaction metodinė medžiaga socialiniams verslininkams: Socifaction logbookvaizdo medžiaga.
Partneriai: NVO Avilys, Erasmus +, Britų Taryba Lietuvoje.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2012 – 2018 metai.

Partneriai