NVO akademija

Geri norai LT kartu su Atviros Lietuvos fondu įgyvendina projektą „Siekio ID. NVO akademija“ ir siūlo ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti NVO sektorių regionuose – mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais, o pritaikant socialinio verslumo priemones ir strategijas, įgalinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijas planuoti bei įgyvendinti socialinį verslą.

“Siekio ID” yra Aktyvių piliečių fondo veiklos dalis. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų. Lietuvoje Aktyvių piliečių fondą (APF) administruoja nevyriausybinių organizacijų – VšĮ “Atviros Lietuvos fondas”, VšĮ “OSFL projektai” ir VšĮ “Geri norai LT” – konsorciumas.

Daugiau informacijos

Sužinokite daugiau apie ,,NVO akademiją'' projekto internetinėje svetainėje

Kviečiame studijuoti NVO akademija 2021/2022!

Prieš metus startavusi Aktyvių piliečių fondo gebėjimų stiprinimo programa – NVO akademija – skelbia antrą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms! Pavasarį akademiją baigė 13 organizacijų, o nuo ateinančio rudens organizacijų atstovams vėl siūlome ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje.

NVO akademijos studijų modelis sudarytas iš dviejų etapų:

– Pirmasis etapas, tai nuotoliniai Intensyvūs mokymai, kurie vyks 2021 metų rugsėjo 15 – 17 dienomis. Dalyvavimas intensyviuose mokymuose privaloma sąlyga norint patekti į NVO akademijos modulių programą.

– Antrame etape – organizacijų komandos (2-3 atstovai iš organizacijos), pasirinktinai dalyvaus vienoje programoje – socialinių lyderių arba socialinio verslumo, kurias sudarys po 5 mokymosi modulius. Modulių programos trukmė – 6 mėn.
Studijų vertė vienos organizacijos komandai – 4000 Eur.

Reikalavimai Intensyvių mokymų dalyviams:

-1 organizacija – 1 atstovas.
-Atstovauti organizacijai, kurioje dirba ar/ir savanoriauja bent 2-3 asmenys.
-Organizacijos atstovas – vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantis asmuo, priimantis sprendimus susijusius su organizacijos valdymu.
-Prioritetas bus teikiamas kandidatams, atstovaujantiems vietos lygiu veikiančias organizacijas ir/ar tautinių mažumų organizacijas.

Registracija:

Iki rugpjūčio 20 d. kandidatus kviečiame užpildyti elektroninę dalyvio registracijos formą.

Apie dalyvavimą Intensyviuose mokymuose atrinkti dalyviai bus informuoti registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Registracijos forma lietuvių kalba (LT)

Registration form (EN)

Elektronicznego Formularza rejestracji uczestnika (PL)

электронную форму регистрации участника (RU)

 

„NVO akademija 2020/ 2021” pirmoji laida:

 

VšĮ „Ne imti, bet duoti“ (Vilniaus regionas), VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ (Kauno raj.), Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (Vilnius), Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ (Vilnius), Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“(Kaunas), Asociacija „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ (Klaipėda), VšĮ „Būk su manimi“ (Mažeikių apylinkės seniūnija: Bugeniai – Krakiai), VšĮ „Šv. Jono vaikai“(Trakų raj.), VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“(Kaunas), VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu“(Kauno miestas ir rajonas), VšĮ „Gerumo skraistė“ (Alytus), VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ (Zapyškis) ir VšĮ „Darni socialinė raida“ (Vilnius).