Įgyvendinami projektai

Siekio ID

Geri norai LT kartu su Atviros Lietuvos fondu įgyvendina projektą „Siekio ID. NVO akademija“ ir siūlo ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti NVO sektorių regionuose - mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais, o pritaikant socialinio verslumo priemones ir strategijas, įgalinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijas planuoti bei įgyvendinti socialinį verslą.

Daugiau informacijos apie projektą: https://apf.lt/gebejimu-stiprinimo-programa-siekio-id/

“Siekio ID” yra Aktyvių piliečių fondo veiklos dalis. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų. Lietuvoje Aktyvių piliečių fondą (APF) administruoja nevyriausybinių organizacijų – VšĮ “Atviros Lietuvos fondas”, VšĮ “OSFL projektai” ir VšĮ “Geri norai LT” - konsorciumas.