Įgyvendinami projektai

BALTIC:YOUTH:IMPACT

Baltijos šalyse jaunimo nevyriausybinės organizacijos (kuriose veikia jaunimas, atstovaujančios
jaunimo interesus, teikiančios paslaugas jaunimui ir t.t.) daro svarbų ir mūsų visuomenei
visapusiškai naudingą darbą - kuria galimybes jaunimui mokytis ir tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir
patirties; tokios organizacijos prisideda prie darnaus vystymosi tikslų regioniniu, nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu ir sprendžia įvairias socialines problemas.

Tačiau neretai tokioms organizacijoms trūksta kompetencijų kaip planuoti, matuoti ir
komunikuoti savo kuriamą poveikį. Paklausus, kodėl jų darbas yra svarbus, kodėl jie turėtų gauti
finansavimą, kokį pokytį jie kuria, dauguma jaunimo organizacijų negali pateikti konkrečių
skaičių, įrodymų ir argumentų. Dėl šios priežasties pasidaro sudėtinga užsitarnauti visuomenės
ir kitų suinteresuotų šalių pasitikėjimą ir paramą savo veiklai.

Šį projektą "Geri norai LT" įgyvendina kartu su 4 partneriais Baltijos šalyse. Suvienijus jėgas bus
stengiamasi užpildyti Baltijos šalių jaunimo organizacijų poveikio valdymo kompetencijų
spragas. Pagrindiniai projekto tikslai yra suteikti žinių apie poveikio matavimą ir valdymą, didinti
visuomenės ir sprendimų priėmėjų supratimą apie poveikio matavimą ir jo svarbą, suteikiant
paprastus naudoti ir lengvai prieinamus įrankius, šaltinius ir rekomendacijas.