Įgyvendinami projektai

BALTIC:YOUTH:IMPACT

Baltijos šalyse jaunimo nevyriausybinės organizacijos (kuriose veikia jaunimas, atstovaujančios jaunimo interesus, teikiančios paslaugas jaunimui ir t.t.) daro svarbų ir mūsų visuomenei visapusiškai naudingą darbą - kuria galimybes jaunimui mokytis ir tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir patirties. Tokios organizacijos prisideda prie darnaus vystymosi tikslų regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir sprendžia įvairias socialines problemas.

Tačiau neretai tokioms organizacijoms trūksta kompetencijų kaip planuoti, matuoti ir komunikuoti savo kuriamą poveikį. Paklausus, kodėl jų darbas yra svarbus, kodėl jie turėtų gauti finansavimą, kokį pokytį jie kuria, dauguma jaunimo organizacijų negali pateikti konkrečių skaičių, įrodymų ir argumentų. Dėl šios priežasties pasidaro sudėtinga užsitarnauti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių pasitikėjimą ir paramą savo veiklai. Šį projektą "Geri norai LT" įgyvendina kartu su 4 partneriais Baltijos šalyse. Suvienijus jėgas bus stengiamasi užpildyti Baltijos šalių jaunimo organizacijų poveikio valdymo kompetencijų spragas.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Pagerinti Baltijos šalių jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų gebėjimus, įgūdžius matuojant jų daromą socialinį pokitį (pokičio matavimas, sekimas, vertinimas ir publikavimas);

  • Skelbti jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų darbo svarbą Baltijos šalyse kuriant praktiškus, lengvai naudojamus socialinio poveikio matavimo įrankius, pateikiant atitinkamas rekomendacijas valdančiosioms institucijoms, vykdant reikiamą poveikio matavimo patirtį suteikiančius mokymus ir renginius jaunimo organizacijoms ir jaunimo darbuotojams.
---


Youth NGO's, youth social enterprises and other relevant organisations working directly with youth in Baltic countries do an important work that is beneficial for the society in many ways - they create opportunities for young people to gain important knowledge, skills and experience; they help young people tackle problems and challenges; they contribute to sustainable development goals on a local, national and international level, and they contribute to other areas of the society.

However, many times youth organisations struggle to measure, plan, describe, evaluate and communicate the exact value and impact they create. When asked about why their work is important, why they should get funding, what changed because of their work, they can answer only in vague terms and cannot give or show any proof. They lack the capacity and skills to express the impact of their work in concrete numbers, facts, stories, and therefore other stakeholders, communities and society in general has little reason to support what they do.

This joint project by 5 partner organisations in Baltic States will tackle the social impact management issue by improving social impact management knowledge, skills and recognition in Baltic States. All partner organisations are the leading organisations in their respective fields - social entrepreneurship, youth work advocacy and/or impact management - and all are committed and motivated to integrate the project tools, results and activities in their daily work and disseminate the project tools and results through their member and partner networks.

The MAIN OBJECTIVES of the project are:

  • to improve the capacity, skills and know-how of youth workers in youth organisations in Baltic States on topics related to social impact management (impact tracking, measurement, evaluation and communication),

  • and to promote the importance and approaches of social impact management in youth organisations among policy makers and stakeholders in Baltic countries by creating practical, user-friendly impact management tools and policy recommendations and implementing non-formal education learning and experience sharing events for youth organisations.
Projekto partneriai (Project Partners):
Projektą finansuoja (Sponsored by):