Įjunk poveikį

Šiandien socialinis verslas įgauna vis didesnę svarbą. Tai – vienas iš efektyviausių įrankių kovoti su nedarbu, augančia socialine atskirtimi bei kitomis socialinėms problemomis. Norint turėti pažangią, stiprią ir sumanią visuomenę yra būtina plėtoti socialinio verslo ekosistemą.
„Versli Lietuva“ kartu su partneriais „NVO aviliu“, „Geri norai“ bei Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutu įgyvendina socialinio verslo iniciatyvų skatinimo projektus Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse, finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis. Projektais siekiama „įjungti poveikį“ – paskatinti paveikių, tvarių socialinių verslų kūrimąsi Lietuvoje ir padėti savivaldybėms aktyviau perduoti viešųjų paslaugų teikimą socialiniams verslams. Tai savivaldybėms gali suteikti dvigubą naudą – didesnį teikiamų viešųjų paslaugų poveikį ir sumažėjusius jų teikimo kaštus.

Projektų veiklų įgyvendinimas prasideda nuo atrankos renginių – socialinio verslo sprintų. Tai – kūrybinės dirbtuvės, kurios vyksta Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. Jų metu dalyvių komandos su mentorių pagalba vysto savo socialinio verslo idėjas ir susidėlioja tvarų verslo modelį, kuris tampa pagrindu tolimesniam darbui. Tuomet seka 5 renginių ciklas, jų metu socialiniai verslai konsultuojasi su ekspertais ir sukuria finansinio tvarumo planus, sudaro lyderystės strategijas, parengia bendruomenės telkimo planus, sudaro plėtros / augimo strategijas. Taip pat dalyviai išbando ir pasitvirtina savo sprendimo hipotezes.

Pirmoji veiklų kryptis užbaigiama mentorystės renginiais. Jų metu pradedantieji socialiniai verslininkai praleidžia dieną kartu su sėkmingu socialiniu verslininku, turi galimybę iš arti pažinti socialinio verslo kasdienybę.

Daugiau informacijos

Sužinokite daugiau apie ,,Įjunk poveikį'' projekto internetinėje svatainėje