įrankiai

Socialinio poveikio komunikacijos gairės, skirtos Baltijos šalių jaunimo organizacijoms ir jaunimo socialinio verslo organizacijoms

Socialinio poveikio komunikacijos gairės – tai pagalbinė priemonė jaunimo bei socialinio verslo organizacijoms. Jose rasite aiškias rekomendacijas, kaip komunikuoti daromą socialinį poveikį visuomenei, padės suprasti, kaip organizuoti vidinę ir išorinę komunikaciją, kaip pasirinkti komunikacijos žinutę bei kaip sukurti komunikacijos strategiją. Socialinio poveikio komunikacijos tikslas yra teigiamo socialinio ir aplinkosauginio poveikio didinimas bei plėtra.  Gairės paruoštas […]

Socialinio poveikio komunikacijos gairės, skirtos Baltijos šalių jaunimo organizacijoms ir jaunimo socialinio verslo organizacijoms Read More »

Politikos rekomendacijos, skirtos jaunimo organizacijų poveikiui valdyti

Šių politikos rekomendacijų  tikslas – apibendrinti Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių socialinio verslo organizacijų problemą – nėra didinamas ir viešinamas daromas teigiamas organizacijų poveikis. Šiame dokumente išsamiai yra aptariama problema ir pateikiamos suformuluotos politikos rekomendacijos. Jų tikslas – paskatinti politikos formuotojus ir advokacijos veiklą vykdančius asmenis komunikuoti apie

Politikos rekomendacijos, skirtos jaunimo organizacijų poveikiui valdyti Read More »

Baltijos šalių jaunimo organizacijų socialinio poveikio valdymo poreikiai ir iššūkiai

Šio dokumento tikslas – apžvelgti jaunimo organizacijų ir socialinių verslų Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, – socialinio poveikio matavimo praktikas. Siekiama apibendrinti jaunimo organizacijų socialinio poveikio patirtį ir išsiaiškinti, kokios priežastys motyvuoja matuoti socialinį poveikį. Kartu projekto vykdytojai siekia išsiaiškinti, kokių socialinio poveikio matavimo įrankių ar medžiagos organizacijoms trūksta, kad jos socialinį poveikį galėtų matuoti efektyviau. Šis dokumentas apibendrina

Baltijos šalių jaunimo organizacijų socialinio poveikio valdymo poreikiai ir iššūkiai Read More »

Viešųjų paslaugų perdavimo gidas

,,Versli Lietuva” parengė viešųjų paslaugų perdavimo gidą. Mes prisidėjome konsultuodami socialinio poveikio matavimo klausimais ir pateikdami socialinio poveikio mtavaimo indikatorių lenteles (adaptuota iš ,,Good Finance”). Šiame dokumente aprašyti viešųjų paslaugų perdavimo būdai, poveikio matavimo metodai ir įrankiai yra tinkami tiek socialinio verslo subjektams, tiek nevyriausybinėms organizacijoms, tiek ir tradiciniam verslui.  Pasinaudokite šia metodine medžiaga. Spauskite

Viešųjų paslaugų perdavimo gidas Read More »

socialinio verslo metodika skirta 5-8 klasių mokiniams

Bendradarbiaujant su nevyriausybine organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ ir įgyvendinant Britų Tarybos Lietuvoje programą buvo adaptuota ir kurta socialinio verslo metodika skirta 5-8 klasių mokiniams. Metodinė medžiaga yra atvira ir prieinama visoms Lietuvos mokykloms.  Pasinaudokite šia metodine medžiaga ir jūs! Spauskite čia

socialinio verslo metodika skirta 5-8 klasių mokiniams Read More »

‘Socifaction’ metodinė medžiaga socialiniams verslininkams

Šis leidinys yra pirmojo socialinio verslo akseleratorius Lietuvoje ,,Socification” dalis. Leidinys  pateikiamas tik anglų kalba. Jame pateikiami patarimai pradedantiems socialiniams verslininkams.  Taip pat pateikiame ,,Socification” metu parengtą vaizdo medžiagą. Peržiūrėti leidinį galite čia Spauskite čia

‘Socifaction’ metodinė medžiaga socialiniams verslininkams Read More »

socialinio verslo atvejų analizės, kurios gali būti naudojamos formaliame ir neformaliame švietime

‘Socialinis verslas Estijoje, Suomijoje ir Lietuvoje: atvejų analizės ir mokymo medžiaga’ leidinys tai Nordplus Horizontal programos finansuojamo projekto “Education for smart development of social entrepreneurship” rezultatas.  Projekto metu buvo kuriama mokymo medžiaga apie socialinio verslumo vystymą Baltijos ir Šiaurės šalyse, sistemizuojamos žinios ir informacija apie gerąsias praktikas, kuriamos atvejų analizės iš skirtingų šalių.    Leidinį galite atidaryti čia

socialinio verslo atvejų analizės, kurios gali būti naudojamos formaliame ir neformaliame švietime Read More »

socialinio verslo galimybių studija

Studija yra projekto “NVO įsitraukimas į valstybės valdymą socialinio verslumo srityje” dalis. Projektu siekiama skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą. Projektą vykdėme su partneriais: ,,Lietuvos Junior Achievement”, ,,Maltos ordino pagalbos tarnyba” ir ,,Lietuvos socialinio verslo asociacija”. Studiją apibendrinantį leidinį galite parsisiųsti čia.  Studiją galite peržvelgti čia Spauskite čia

socialinio verslo galimybių studija Read More »