Baltic youth impact rezultatai

Politikos rekomendacijos, skirtos jaunimo organizacijų poveikiui valdyti

Šių politikos rekomendacijų  tikslas – apibendrinti Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių socialinio verslo organizacijų problemą – nėra didinamas ir viešinamas daromas teigiamas organizacijų poveikis. Šiame dokumente išsamiai yra aptariama problema ir pateikiamos suformuluotos politikos rekomendacijos. Jų tikslas – paskatinti politikos formuotojus ir advokacijos veiklą vykdančius asmenis komunikuoti apie […]

Politikos rekomendacijos, skirtos jaunimo organizacijų poveikiui valdyti Read More »

Baltijos šalių jaunimo organizacijų socialinio poveikio valdymo poreikiai ir iššūkiai

Šio dokumento tikslas – apžvelgti jaunimo organizacijų ir socialinių verslų Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, – socialinio poveikio matavimo praktikas. Siekiama apibendrinti jaunimo organizacijų socialinio poveikio patirtį ir išsiaiškinti, kokios priežastys motyvuoja matuoti socialinį poveikį. Kartu projekto vykdytojai siekia išsiaiškinti, kokių socialinio poveikio matavimo įrankių ar medžiagos organizacijoms trūksta, kad jos socialinį poveikį galėtų matuoti efektyviau. Šis dokumentas apibendrina

Baltijos šalių jaunimo organizacijų socialinio poveikio valdymo poreikiai ir iššūkiai Read More »