„Socialinio verslo diena 2021“: kaip įtraukti migrantus į visuomenę

Nuo šios vasaros per Lietuvos-Baltarusijos sieną į šalį mėgina patekti migrantai iš įvairių šalių. Daliai iš jų bus suteikiamas prieglobstis Lietuvoje, kitiems teks grįžti į kilmės šalį. Pagausėję migrantų srautai įžiebė diskusijas, išryškino požiūrių skirtumus bei paskatino ieškoti būdų, kaip atvykėlius būtų galima įtraukti į visuomenę.

2019 metų rudenį atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gyventojų nuomone, imigracija yra viena svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria Europos Sąjunga (ES). Tokį požiūrį išreiškė 41 proc. respondentų Lietuvoje, 46 proc. Latvijoje ir 52 proc. Estijoje. 

Kaip vieną svarbiausių ES problemų imigraciją minėjo 40-54 metų amžiaus grupei priklausantys Lietuvos gyventojai (48,1 proc.), rečiausiai – 55 metų ir vyresni (35 proc.). Imigraciją, kaip svarbiausią šalies problemą, Lietuvoje minėjo 14,3 proc. 15-24 metų apklaustųjų, 25-39 m. amžiaus grupėje taip mano 2,7 proc., 40-54 metų ir 55 metų bei vyresnių – atitinkamai 5,3 ir 4,9 proc. 

Latvijos organizacija „Make Room“ teikia pagalbą mažiau galimybių turintiems migrantams, juos efektyviai įtraukia į visuomenę, padeda susirasti darbą arba galimybę savanoriauti. Miks Celmins, „Make Room“ vadovas, konferencijoje „Socialinio verslo diena 2021“ dalinsis ekspertinėmis įžvalgomis, kaip tinkamai įtraukti migrantus į visuomenę. 

M. Celmins akcentuoja, kad šalių visuomenės remiasi į tris ramsčius: viešąjį, privatų bei pilietinį. Norint sukurti tinkamą, visiems įtraukią aplinką, svarbu, kad kiekvienas visuomenės ramstis prisidėtų ir dalyvautų.

„Yra daug veiksmingų būdų, kaip sukurti veiksmingus integracijos modelius, skatinančius migrantų įtraukimą, tačiau geriausi, remiantis mano patirtimi, yra tie, kurie kuriami kartu su migrantais. Kiekvienas modelis bus veiksmingas, jei bus sukurtas kartu su migrantais ir bus pritaikytas būtent jiems. Dažnai matome, kad modeliai ir iniciatyvos kuriami migrantams be migrantų, ir dažniausiai tokie modeliai neveikia. Migrantai visada turėtų būti prie derybų stalo, kai kuriamos migrantams skirtos įtraukties struktūros“, – pabrėžia M. Celmins.

miks

Europos migracijos tinklo duomenimis, 2018 m. imigrantai Lietuvoje sudarė 1,76 proc. gyventojų.

Pasaulio vidurkis siekia 3,4 proc., o išsivysčiusiose šalyse atvykusieji iš svetur sudaro 7,2 –11,6 proc. gyventojų. Ką galėtume padaryti, kad migrantus sklandžiau įtrauktume į mūsų visuomenę ir kokią naudą šaliai duoda tokios praktikos, lapkričio 18 dieną virtualioje nemokamoje konferencijoje „Socialinio verslo diena 2021“ diskutuos socialiniai verslininkai, socialinės politikos formuotojai bei ekspertai.

Konferencijos temas pristato socialiniai lyderiai, dirbantys su pažeidžiamų grupių žmonėmis įvairiose bendruomenėse. Šį kartą daugiausia dėmesio skiriama šioms grupėms: LGBTQ+, jaunimui, moterims, senjorams, vaikams, pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams. Renginyje dalyvaus socialinio verslo kūrėjai ir ekspertai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Šiaurės šalių, Bulgarijos ir Lenkijos.

Konferenciją organizuoja VšĮ „Geri norai LT“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

„Socialinio verslumo dienos 2021“ programą galite perskaityti ir registruotis galite čia. Konferencija yra nemokama.