,,Versli Lietuva” parengė viešųjų paslaugų perdavimo gidą. Mes prisidėjome konsultuodami socialinio poveikio matavimo klausimais ir pateikdami socialinio poveikio mtavaimo indikatorių lenteles (adaptuota iš ,,Good Finance”).

Šiame dokumente aprašyti viešųjų paslaugų perdavimo būdai, poveikio matavimo metodai ir įrankiai yra tinkami tiek socialinio verslo subjektams, tiek nevyriausybinėms organizacijoms, tiek ir tradiciniam verslui. 

Pasinaudokite šia metodine medžiaga.