Bendradarbiaujant su nevyriausybine organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ ir įgyvendinant Britų Tarybos Lietuvoje programą buvo adaptuota ir kurta socialinio verslo metodika skirta 5-8 klasių mokiniams. Metodinė medžiaga yra atvira ir prieinama visoms Lietuvos mokykloms. 

Pasinaudokite šia metodine medžiaga ir jūs!