,,Baltic: youth: impact” projekto pradžia

Nauji metai atnešė ne tik naujus tikslus, tačiau ir galimybę dalyvauti dar viename projekte, kuris jungs Latvijos, Estijos ir Lietuvos organizacijas siekiant gerinti jaunimo organizacijų, socialinių verslų ir jaunimo darbuotojų socialinio poveikio matavimo sprendimus ir priemones. 

Tai Erasmus+ finansuojamas 17 mėnesių projektas, kurį “Geri norai LT” įgyvendina kartu su 4 partneriais Baltijos šalyse. Suvienijus jėgas bus stengiamasi užpildyti Baltijos šalių jaunimo organizacijų poveikio valdymo kompetencijų spragas. 

Baltijos šalyse jaunimo nevyriausybinės organizacijos (kuriose veikia jaunimas, atstovaujančios jaunimo interesus, teikiančios paslaugas jaunimui ir t.t.) daro svarbų ir mūsų visuomenei visapusiškai naudingą darbą – kuria galimybes jaunimui mokytis ir tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir patirties. Tokios organizacijos prisideda prie darnaus vystymosi tikslų regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir sprendžia įvairias socialines problemas.

Tačiau neretai tokioms organizacijoms trūksta kompetencijų kaip planuoti, matuoti ir komunikuoti savo kuriamą poveikį. Paklausus, kodėl jų darbas yra svarbus, kodėl jie turėtų gauti finansavimą, kokį pokytį jie kuria, dauguma jaunimo organizacijų negali pateikti konkrečių skaičių, įrodymų ir argumentų. Dėl šios priežasties pasidaro sudėtinga užsitarnauti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių pasitikėjimą ir paramą savo veiklai.

Pagrindiniai projekto tikslai yra suteikti žinių apie poveikio matavimą ir valdymą, didinti visuomenės ir sprendimų priėmėjų supratimą apie poveikio matavimą ir jo svarbą, suteikiant paprastus naudoti ir lengvai prieinamus įrankius, šaltinius ir rekomendacijas.

Tikime, kad jaunimo organizacijų darbas yra be galo svarbus ir darantis didžiulę įtaką ateities Lietuvos visuomenės formavimuisi. Todėl šis projektas padės dar labiau pagerinti jų daromo poveikio planavimą, matavimą ir publikavimą. 

Greitu metu pradėsime jaunimo organizacijų apklausą, padėsiančią tyrinėti socialinio poveikio matavimo temas. Gauti rezultatai padės įvardinti, kokie poveikio matavimo įrankiai būtų labiausiai reikalingi, bei formuoti tolimesnę projekto eigą. Todėl kviečiame visas organizacijas, socialinius verslus, institucijas, atstovaujančias jaunimo interesus ar teikiančias paslaugas jaunimui ir pan., reprezentuoti savo balsą ir suteikti ekspertinių žinių socialinio poveikio matavimo įrankių kūrimo procese. 

Daugiau apie projektą

Sužinokite daugiau apie BALTIC : YOUTH : IMPACT projektą ir vykdomas veiklas
logosbeneficaireserasmusright_en